O nás

Jsme vzdělávací institucí s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Prioritně se zabýváme dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Nabídka je určena především pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení ve Zlínském kraji, ale i dalším zájemcům z řad nepedagogické veřejnosti.

Spolupracujeme s desítkami lektorů z celé České republiky. Pro lektorskou činnost vybíráme odborníky nejen s teoretickými znalostmi, ale zároveň s praxí v oboru tak, aby vzdělávací akce byly pro účastníky přínosné a získané poznatky a dovednosti aplikovatelné v praxi.

Kromě nabízených vzdělávacích akcí můžeme připravit individuální nabídku podle konkrétních požadavků pro kolektiv vaší organizace. Pro pořádání akcí na zakázku lze využít jak prostory zajištěné agenturou, tak i prostory přímo ve vaší škole nebo školském zařízení.

Vzdělávací akce je možné realizovat v rámci vzdělávacích projektů, například za prostředky získané v rámci „Šablon pro MŠ a ZŠ“ (Výzva MŠMT 022)“.

Těšíme se na setkávání s Vámi.

Mgr. Jitka Blechová