Nabídka vzdělávacích akcí

Kliknutím na název akce zobrazíte její detail ve formátu PDF (*.pdf)

Březen 2019

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
1819

Obtížné rozhovory aneb jak se domluvit (učitel - rodič)

4.3.2019 Mgr. Karel Opravil Uherské Hradiště volná místa; MŠ, ZŠ, SŠ Přihláška
2119

Rozumět dějinám (Čas Poděbradský a Jagellonský)

13.3.2019 Mgr. Ivan Bauer Zlín ZŠ, SŠ Přihláška
2219

SO-RA-D – sociometrická ratingová metoda pro diagnostiku školních tříd a dalších skupin

14.3.2019 Mgr. Karolina Homolová Zlín ZŠ, SŠ Přihláška
2319

Výtvarné inspirace - motivy Velikonoc

15.3.2019 Radmila Doskočilová Uherské Hradiště MŠ, ZŠ, ŠD, DDM, SVČ Obsazeno
2419

Individualizace vzdělávání v praxi mateřské školy (8h)

19.3.2019 Mgr. Hanka Švejdová Zlín Přihláška
2519

Výcvik sociálních dovedností pedagoga MŠ aneb Je učitelka anděl? (16h)

20.3.2019 - 21.3.2019 Mgr. Hanka Švejdová Uherské Hradiště Šablony MŠ - 16h Přihláška
2619

Líný učitel ve výuce - cesta pedagogického hrdiny

26.3.2019 Mgr. Robert Čapek, Ph.D. Uherské Hradiště ZŠ, SŠ Přihláška
2719

Strategie zvládání obtížných situací ve výuce - "Co (ne)funguje na žáky"

27.3.2019 Mgr. Monika Fojtáchová Kroměříž ZŠ, SŠ Přihláška
2819

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro školy a školská zařízení

28.3.2019 Ing. Jan Romaněnko Uherské Hradiště vedoucím pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ Přihláška
3019

Interpretace literárního textu - práce s recitátorem

29.3.2019 MgA. Mgr. G. Zelená Sittová, Ing. L. Vacek,
MgA. J. Machalíková, garant Mgr. St. Nemrava
Uherské Hradiště ZŠ, SŠ (přehlídka W.P.) Přihláška
2919

Creative English (16 h)

29.3.2019 - 26.4.2019 MAppLing. Monika Skořepová Uherské Hradiště MŠ, ZŠ Přihláška

Duben 2019

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
3119

Úspěšná diagnostika a řešení šikany ve škole

1.4.2019 PhDr. David Čáp, Ph.D. Zlín ZŠ, SŠ Přihláška
3219

Úspěšná komunikace s rodiči našich žáků

2.4.2019 PhDr. David Čáp, Ph.D. Kroměříž MŠ, ZŠ, SŠ Přihláška
3319

Agresivní žák ve třídě

3.4.2019 PhDr. David Čáp, Ph.D. Uherské Hradiště ZŠ, SŠ Přihláška
11518

Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí

8.4.2019 PhDr. Lidmila Pekařová Zlín náhradní termín - přeloženo z listopadu 2018 Obsazeno
3419

Dysortografie - specifická vývojová porucha učení

9.4.2019 Mgr. Lenka Bínová Zlín Přihláška
1319

Projektová výuka v praxi (8 h)

10.4.2019 Mgr. Libuše Přílučíková Zlín Šablony ZŠ, SŠ - 8h Přihláška
3619

Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace

12.4.2019 Mgr. Dana Forýtková Zlín ZŠ, SŠ Přihláška
3519

Mentoring pro učitele (Motivační rozhovor: učitel - žák)

15.4.2019 Mgr. Monika Fojtáchová Zlín ZŠ, SŠ Přihláška
3819

Odměňování pracovníků ve školství v roce 2019

16.4.2019 PhDr. Mgr. Jiří Valenta Uherské Hradiště vedoucím pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ Přihláška
3919

Rizikové chování dětí a mládeže

24.4.2019 PaedDr. Zdeněk Martínek Uherské Hradiště ZŠ, SŠ, DD, DM Přihláška
4019

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole

25.4.2019 PaedDr. Zdeněk Martínek Zlín MŠ, ZŠ Přihláška
4119

Třídní klima

30.4.2019 Mgr. Robert Čapek, Ph.D. Zlín ZŠ, SŠ Přihláška

Květen 2019

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
4219

Diagnostika vývoje dítěte předškolního věku

7.5.2019 Mgr. Jiřina Bednářová Zlín MŠ, ZŠ Přihláška
4319

Personální agenda ve školství

14.5.2019 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Zlín vedoucím pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ Přihláška
4419

Anglická gramatika - efektivní metody pro žáky 1. stupně ZŠ

15.5.2019 Mgr. Sylvie Doláková Zlín Přihláška
5319

Cestou hlasu - kurz hlasové průpravy

23.5.2019 Mgr. Olga Strašáková Uherské Hradiště všem pedagogům Přihláška
4719

Umíte to s pohádkou? (Začínáme s výukou Aj)

28.5.2019 Mgr. Sylvie Doláková Zlín MŠ, ZŠ; znalost Aj není podmínkou účasti. Přihláška
1919

Asistent pedagoga - role v týmu, spolupráce s pedagogem

28.5.2019 Mgr. Magda Ondráčková Zlín AP, MŠ, ZŠ Přihláška

Červen 2019

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
4919

Cesty k rozvíjení čtenářských dovedností (8h)

5.6.2019 Mgr. Ivan Bauer Zlín Šablony ZŠ - ČG, 8h Přihláška
5219

Intervence ve školní třídě

7.6.2019 PhDr. Richard Braun, Ph.D. Zlín ZŠ, SŠ Přihláška
5419

Od handicapovaného k nadanému - možnosti práce s dětmi se SVP v MŠ (16h)

11.6.2019 - 12.6.2019 Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Uherské Hradiště MŠ, AP Přihláška