Nabídka vzdělávacích akcí

Kliknutím na název akce zobrazíte její detail ve formátu PDF (*.pdf)

Březen 2020

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
2020

Jak se bránit manipulaci /včetně asertivních technik/

10.3.2020 Mgr. Karel Opravil Kyjov Šablony - 8h Přihláška
1820

Výukové metody, bez kterých se na 1. stupni ZŠ neobejdeme

12.3.2020 PaedDr. Hana Mühlhauserová Praha Přihláška
2320

Třídní učitel jako lídr

17.3.2020 Mgr. Miloslav Hubatka Zlín Šablony - 8h Přihláška
2420

Výroba netradičních hudebních nástrojů ve škole

19.3.2020 Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.
Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D.
Zlín Šablony - 8h Přihláška
4520

Asistent pedagoga - role v týmu, spolupráce s pedagogem

24.3.2020 Mgr. Marika Kropíková - lektorka MŠMT pro společné vzdělávání Uherské Hradiště Šablony - 8h Přihláška
2520

English Pronunciation aneb výslovnost je třeba pěstovat (1. a 2. st. ZŠ)

26.3.2020 Mgr. Sylvie Doláková Uherské Hradiště Šablony - 8h Přihláška
2620

Výtvarné inspirace - jaro a léto

27.3.2020 Mgr. Jana Podzemná Uherské Hradiště Obsazeno
2720

Rozvoj vnímání dítěte předškolního věku

31.3.2020 Mgr. Jiřina Bednářová Uherské Hradiště Obsazeno

Duben 2020

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
4820

Fond kulturních a sociálních potřeb po novele vyhlášky (tvorba a využití)

9.4.2020 Ing. Petra Schwarzová Zlín NOVÉ Přihláška
3020

Jak komunikovat s rodiči našich žáků

14.4.2020 Mgr. Miloslav Hubatka Kroměříž Šablony - 8h Přihláška
3120

Diagnostika třídních kolektivů

17.4.2020 PhDr. Richard Braun, Ph.D. Praha Přihláška
3220

Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v sebepoznání

21.4.2020 Mgr. Dana Forýtková Praha Šablony - 8h Přihláška
3320

Leadership - Kmenové vůdcovství

22.4.2020 Mgr. Miloslav Hubatka Praha Přihláška
3420

Agresivní žák ve třídě

23.4.2020 PhDr. David Čáp, Ph.D. Praha Přihláška
3520

Používám vlastní rozum. Cesty ke kritickému myšlení (čtenářská gramotnost - práce s textem)

28.4.2020 - 29.4.2020 PhDr. Vladimíra Neužilová Zlín Šablony - 16h Přihláška

Květen 2020

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
3620

Reedukace dyslexie a dysortografie

4.5.2020 Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Zlín Přihláška
3720

Předmatematická gramotnost a její rozvoj u dětí předškolního věku

5.5.2020 Václava Tmejová Uherské Hradiště Šablony - 8h Přihláška
3820

Polytechnická výchova v MŠ

6.5.2020 Václava Tmejová Zlín Šablony - 8h Přihláška
4020

Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v sebepoznání

12.5.2020 Mgr. Dana Forýtková Zlín Šablony - 8h Přihláška
4120

Inkluzivní vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra v MŠ

13.5.2020 Mgr. Zuzana Žampachová Zlín Šablony - 8h Přihláška
5020

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro školy a školská zařízení

19.5.2020 Ing. Jan Romaněnko Uherské Hradiště Přihláška
4220

Pedagogická diagnostika v MŠ

21.5.2020 Mgr. Lenka Bínová Zlín Přihláška
4420

Vedení třídnických hodin

22.5.2020 PhDr. Richard Braun, Ph.D. Zlín Šablony - 8h Přihláška

Červen 2020

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
4620

Aby se start podařil - začlenění dítěte do prostředí MŠ

17.6.2020 Mgr. Lenka Bínová Uherské Hradiště Přihláška
4720

Výcvik sociálních dovedností pedagoga

17.6.2020 - 19.6.2020 Mgr. Jiří Halda Uherské Hradiště Šablony - 16h Přihláška