Nabídka vzdělávacích akcí

Kliknutím na název akce zobrazíte její detail ve formátu PDF (*.pdf)

Září 2019

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
8219

Kurz anglického jazyka pro pokročilé (60 h)

23.9.2019 - 1.6.2020 Mgr. Emilie Řezníčková Uherské Hradiště Šablony - cizí jazyk 60h Přihláška
8419

Práce třídního učitele

24.9.2019 Mgr. Karel Opravil Uherské Hradiště VOLNÁ MÍSTA Přihláška
8319

Kurz anglického jazyka pro (věčné) začátečníky (60 h)

24.9.2019 - 2.6.2020 Mgr. Emilie Řezníčková Uherské Hradiště Šablony - cizí jazyk 60h Přihláška
8519

Matematické činnosti na 1. stupni základní školy

25.9.2019 PaedDr. Iva Tomášková Uherské Hradiště VOLNÁ MÍSTA; Šablony ZŠ-MG 8h Přihláška
8619

Reforma financování regionálního školství

26.9.2019 Ing. Petra Schwarzová Zlín VOLNÁ MÍSTA Přihláška

Říjen 2019

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
8719

Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku

1.10.2019 Mgr. Helena Kolbábková Kroměříž Přihláška
8819

Čtenářská gramotnost krok za krokem (Čtenářská gramotnost, čtenářské dílny, čtenářské kluby) -16 h

3.10.2019 - 4.10.2019 Mgr. Klára Vakočová Zlín Šablony - ČG 16h Přihláška
8919

Tvorba klimatu ve škole

8.10.2019 Mgr. Karel Opravil Zlín Šablony - 8h Přihláška
9019

BOZP pro školy a školská zařízení

9.10.2019 Ing. Jan Romaněnko Uherské Hradiště Přihláška
9319

Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU v MŠ a v 1. třídách ZŠ

14.10.2019 Mgr. Lenka Bínová Uherské Hradiště Přihláška
9419

Jak vyučovat pravopisné učivo na 1. stupni ZŠ

15.10.2019 PaedDr. Hana Mühlhauserová Zlín Přihláška
9519

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost v předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda

15.10.2019 PaedDr. Hana Mühlhauserová Zlín Přihláška
9619

Specifika práce učitele v heterogenní třídě

22.10.2019 Mgr. Dana Forýtková Uherské Hradiště Šablony - 8h Přihláška
9719

Reforma financování regionálního školství

23.10.2019 Ing. Petra Schwarzová Uherské Hradiště Přihláška
9819

Agresivní žák ve třídě

31.10.2019 PhDr. David Čáp, Ph.D. Zlín Přihláška

Listopad 2019

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
9919

Jak komunikovat s rodiči našich žáků

1.11.2019 PhDr. David Čáp, Ph.D. Uherské Hradiště Přihláška
10019

Jak lépe učit češtinu ve 2. a 3. ročníku ZŠ

5.11.2019 PaedDr. Hana Mühlhauserová Uherské Hradiště Přihláška
10119

Jak lépe učit češtinu ve 4. a 5. ročníku ZŠ

5.11.2019 PaedDr. Hana Mühlhauserová Uherské Hradiště Přihláška
10219

Polytechnická výchova v MŠ

6.11.2019 Václava Tmejová Uherské Hradiště Šablony - Polytechnika 8h Přihláška
10319

Čerti na okýnka buší, andělům křídla sluší, Mikuláš se usmívá (HPV)

7.11.2019 Václava Tmejová Zlín Šablony - Kultur.povědomí 8h Přihláška
10519

Rozumět dějinám: Václav Havel a jeho doba

8.11.2019 Mgr. Ivan Bauer Zlín Přihláška
10619

Keramická dílna

8.11.2019 - 29.11.2019 Jana Tvrdoňová Uherské Hradiště Přihláška
10419

Předčtenářská gramotnost a její rozvoj u dětí předškolního věku

8.11.2019 Václava Tmejová Zlín Šablony - ČG 8h Přihláška
10719

Žáci se SVP v inkluzivním vzdělávání

12.11.2019 Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Uherské Hradiště Šablony - Inkluze 8h Přihláška
10819

Neukázněné dítě v předškolním věku

13.11.2019 Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Zlín Přihláška
10919

Management školní třídy

14.11.2019 PhDr. Richard Braun, Ph.D. Kroměříž Přihláška
11019

Hry s psychologickým obsahem

15.11.2019 PhDr. Richard Braun, Ph.D. Zlín Přihláška
11119

Cesta pedagogického hrdiny aneb líný učitel

18.11.2019 Mgr. Robert Čapek, Ph.D. Kyjov Šablony - OSR 8h Přihláška
11219

Cesta pedagogického hrdiny aneb líný učitel

19.11.2019 Mgr. Robert Čapek, Ph.D. Kroměříž Šablony - OSR 8h Přihláška
11319

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ (16 h)

20.11.2019 - 9.12.2019 Mgr. Jiřina Bednářová Zlín Šablony - Inkluze 16h Přihláška
11519

Komunikace a tvořivé psaní v literární výchově napomáhající ČG na 1. a 2. stupni ZŠ

27.11.2019 Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Uherské Hradiště Šablony - ČG 8h Přihláška

Prosinec 2019

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
11619

Inkluzivní vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra v ZŠ

2.12.2019 Mgr. Zuzana Žampachová Uherské Hradiště Šablony - Inkluze 8h Přihláška
11719

Hospitační a kontrolní činnost ředitele školy a školského zařízení

3.12.2019 Mgr. Miloslav Hubatka Zlín Přihláška
11919

English Vocabulary – Jak si poradit se slovní zásobou v angličtině?

11.12.2019 Mgr. Sylvie Doláková Zlín Šablony - CJ 8h Přihláška