Nabídka vzdělávacích akcí

Kliknutím na název akce zobrazíte její detail ve formátu PDF (*.pdf)

Říjen 2019

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
9319

Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU v MŠ a v 1. třídách ZŠ

14.10.2019 Mgr. Lenka Bínová Uherské Hradiště VOLNÁ MÍSTA Přihláška
9419

Jak vyučovat pravopisné učivo na 1. stupni ZŠ

15.10.2019 PaedDr. Hana Mühlhauserová Zlín VOLNÁ MÍSTA; změna času 9-13.10h Přihláška
9519

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost v předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda

15.10.2019 PaedDr. Hana Mühlhauserová Zlín Zrušeno
9619

Specifika práce učitele v heterogenní třídě

22.10.2019 Mgr. Dana Forýtková Uherské Hradiště VOLNÁ MÍSTA; Šablony - 8h Přihláška
9719

Reforma financování regionálního školství

23.10.2019 Ing. Petra Schwarzová Uherské Hradiště VOLNÁ MÍSTA Přihláška
9819

Agresivní žák ve třídě

31.10.2019 PhDr. David Čáp, Ph.D. Zlín VOLNÁ MÍSTA;Šablony - OSR 8h Přihláška

Listopad 2019

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
9919

Jak komunikovat s rodiči našich žáků

1.11.2019 PhDr. David Čáp, Ph.D. Uherské Hradiště Šablony - OSR 8h Přihláška
10019

Jak lépe učit češtinu ve 2. a 3. ročníku ZŠ

5.11.2019 PaedDr. Hana Mühlhauserová Uherské Hradiště Přihláška
10119

Jak lépe učit češtinu ve 4. a 5. ročníku ZŠ

5.11.2019 PaedDr. Hana Mühlhauserová Uherské Hradiště Přihláška
10219

Polytechnická výchova v MŠ

6.11.2019 Václava Tmejová Uherské Hradiště Šablony - Polytechnika 8h Obsazeno
10319

Čerti na okýnka buší, andělům křídla sluší, Mikuláš se usmívá (HPV)

7.11.2019 Václava Tmejová Zlín Šablony - Kultur.povědomí 8h Přihláška
10519

Rozumět dějinám: Václav Havel a jeho doba

8.11.2019 Mgr. Ivan Bauer Zlín Přihláška
10619

Keramická dílna

8.11.2019 - 29.11.2019 Jana Tvrdoňová Uherské Hradiště Šablony - Kultur.povědomí Přihláška
10419

Předčtenářská gramotnost a její rozvoj u dětí předškolního věku

8.11.2019 Václava Tmejová Zlín Šablony - ČG 8h Přihláška
10719

Žáci se SVP v inkluzivním vzdělávání

12.11.2019 Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Uherské Hradiště Šablony - Inkluze 8h Přihláška
10819

Neukázněné dítě v předškolním věku

13.11.2019 Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Zlín Přihláška
10919

Management školní třídy

14.11.2019 PhDr. Richard Braun, Ph.D. Kroměříž Šablony - OSR 8h Přihláška
11019

Hry s psychologickým obsahem

15.11.2019 PhDr. Richard Braun, Ph.D. Zlín Šablony - OSR 8h Přihláška
11119

Cesta pedagogického hrdiny aneb líný učitel

18.11.2019 Mgr. Robert Čapek, Ph.D. Kyjov Šablony - OSR 8h Přihláška
11219

Cesta pedagogického hrdiny aneb líný učitel

19.11.2019 Mgr. Robert Čapek, Ph.D. Kroměříž Šablony - OSR 8h Přihláška
8819

Čtenářská gramotnost krok za krokem (Čtenářská gramotnost, čtenářské dílny, čtenářské kluby) -16 h

20.11.2019 - 21.11.2019 Mgr. Klára Vakočová Zlín Šablony - ČG 16h Přihláška
11319

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ (16 h)

20.11.2019 - 9.12.2019 Mgr. Jiřina Bednářová Zlín Šablony - Inkluze 16h Přihláška
11419

Inluze - společné vzdělávání v MŠ

26.11.2019 PaedDr. Iva Tomášková Zlín Šablony MŠ - Inkluze 8h Přihláška
11519

Komunikace a tvořivé psaní v literární výchově napomáhající ČG na 1. a 2. stupni ZŠ

27.11.2019 Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Uherské Hradiště Šablony - ČG 8h Přihláška

Prosinec 2019

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
11619

Inkluzivní vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra v ZŠ

2.12.2019 Mgr. Zuzana Žampachová Uherské Hradiště Šablony - Inkluze 8h Přihláška
11719

Hospitační a kontrolní činnost ředitele školy a školského zařízení

3.12.2019 Mgr. Miloslav Hubatka Zlín Přihláška
11919

English Vocabulary – Jak si poradit se slovní zásobou v angličtině?

11.12.2019 Mgr. Sylvie Doláková Zlín Šablony - CJ 8h Přihláška