Nabídka vzdělávacích akcí

Kliknutím na název akce zobrazíte její detail ve formátu PDF (*.pdf)

Září 2020

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
3420

Agresivní žák ve třídě

29.9.2020 PhDr. David Čáp, Ph.D. Praha

Říjen 2020

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
8320

Angličtina v pohybu

1.10.2020 MAppLing. Monika Skořepová Kyjov VOLNÁ MÍSTA; Šablony, 8h Přihláška
4520

Asistent pedagoga - role v týmu, spolupráce s pedagogem

2.10.2020 Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková Uherské Hradiště přijímáme náhradníky - info e-mailem; Šablony 8h Obsazeno
4820

Fond kulturních a sociálních potřeb po novele vyhlášky (tvorba a využití)

3.10.2020 Ing. Petra Schwarzová Zlín VOLNÁ MÍSTA Přihláška
8520

Kurz anglického jazyka pro pokročilé

5.10.2020 - 31.5.2021 Mgr. Emilie Řezníčková Uherské Hradiště VOLNÁ MÍSTA; Šablony 60h, celoroční kurz Přihláška
8620

Možnosti ovlivňování komunikačních schopností u dětí předškolního věku - pomůcky pro rozvoj /logopedická prevence/

6.10.2020 Mgr. Helena Kolbábková Kyjov VOLNÁ MÍSTA; 8h Přihláška
2820

Praktické příklady pracovního práva ve školství

13.10.2020 JUDr. PhDr. Mgr. Jiří Valenta Zlín VOLNÁ MÍSTA Přihláška
8820

Formativní hodnocení - v čem spočívá jeho efektivita?

14.10.2020 Mgr. Dana Forýtková Praha VOLNÁ MÍSTA; Šablony 8h Přihláška
3120

Diagnostika třídních kolektivů

16.10.2020 PhDr. Richard Braun, Ph.D. Praha
4220

Pedagogická diagnostika v MŠ

19.10.2020 Mgr. Lenka Bínová Zlín Přijímáme náhradníky - info e-mailem. Obsazeno
8920

Překonávání bariér při vzdělávání dítěte či žáka s PAS

22.10.2020 Mgr. Zuzana Žampachová Zlín VOLNÁ MÍSTA; Šablony Inkluze, 8h Přihláška
7820

Od Mikuláše k Vánocům (hudebně-pohybová dílna)

23.10.2020 PaedDr. Lenka Pospíšilová, Česká Orffova společnost Zlín VOLNÁ MÍSTA; Šablony 8h Přihláška
7920

Keramická dílna pro pokročilé

23.10.2020 - 13.11.2020 Jana Tvrdoňová Uherské Hradiště VOLNÁ MÍSTA; Šablony 8h Přihláška
10620

Interpretace literárního textu - práce s recitátorem (hlasová příprava) - pro ZUŠ

24.10.2020 Mgr. Pavla Sovová, Ph.D. Uherské Hradiště VOLNÁ MÍSTA; Šablony 8h Přihláška

Listopad 2020

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
8020

Anglická gramatika - efektivní metody

3.11.2020 Mgr. Sylvie Doláková Zlín VOLNÁ MÍSTA; Šablony 8h Přihláška
10920

Využití poezie pro zlepšení čtenářství a tvořivého psaní (Práce s poezií Jana Skácela)

5.11.2020 Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Uherské Hradiště VOLNÁ MÍSTA; Šablony 8h Přihláška
10120

Výtvarné inspirace - zimní variace z přírodních a dostupných materiálů

9.11.2020 Mgr. Jana Podzemná Zlín VOLNÁ MÍSTA Přihláška
8420

Nové postupy při výuce pravopisu na 1. stupni ZŠ

11.11.2020 PaedDr. Hana Mühlhauserová Kyjov VOLNÁ MÍSTA Přihláška
10320

Jak komunikovat s rodiči v kontextu společného vzdělávání

12.11.2020 PhDr. David Čáp, Ph.D. Zlín VOLNÁ MÍSTA; Šablony 8h Přihláška
8720

Šikana ve školním prostředí a její řešení

13.11.2020 PhDr. David Čáp, Ph.D. Kyjov VOLNÁ MÍSTA; 8h Přihláška
10720

Interpretace literárního textu - práce s recitátorem (ZŠ, SŠ)

13.11.2020 Mgr. Stanislav Nemrava Uherské Hradiště VOLNÁ MÍSTA; Šablony 8h Přihláška
10220

Jak se bránit manipulaci včetně asertivních technik

18.11.2020 Mgr. Karel Opravil Kroměříž VOLNÁ MÍSTA, Šablony 8h Přihláška
10520

Hry pro pedagogy vhodné pro práci s třídními kolektivy

19.11.2020 Mgr. Iva Burešová Uherské Hradiště VOLNÁ MÍSTA; Šablony 8h Přihláška
10820

Řešení výchovných a kázeňských problémů

23.11.2020 PhDr. Jan Svoboda Zlín VOLNÁ MÍSTA Přihláška
9020

Škola moderní didaktiky

24.11.2020 Mgr. Robert Čapek, Ph.D. Zlín VOLNÁ MÍSTA; Šablony 8h Přihláška
9120

Zlatá pravidla komunikace: Aby slova nezraňovala!

25.11.2020 Mgr. Jiří Halda Zlín VOLNÁ MÍSTA; Šablony 8h Přihláška
9220

Projektová výuka v praxi

26.11.2020 Mgr. Dana Forýtková Zlín VOLNÁ MÍSTA; Šablony 8h Přihláška
9320

Jsme tým

27.11.2020 Mgr. Jiří Halda Uherské Hradiště VOLNÁ MÍSTA; Šablony 8h Přihláška
9420

Práce učitele s nestandardním typem žáků

30.11.2020 Mgr. Karel Opravil Kyjov VOLNÁ MÍSTA, Šablony 8h Přihláška

Prosinec 2020

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
5020

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro školy a školská zařízení

2.12.2020 Ing. Jan Romaněnko Uherské Hradiště VOLNÁ MÍSTA Přihláška
9520

Škola moderní didaktiky

2.12.2020 Mgr. Robert Čapek, Ph.D. Uherské Hradiště VOLNÁ MÍSTA; Šablony 8h Přihláška
4420

Vedení třídnických hodin

4.12.2020 PhDr. Richard Braun, Ph.D. Zlín VOLNÁ MÍSTA; Šablony 8h Přihláška
9720

Formativní hodnocení v praxi školy

8.12.2020 Mgr. Miloslav Hubatka Uherské Hradiště VOLNÁ MÍSTA; Šablony 8h Přihláška
3620

Reedukace dyslexie a dysortografie

9.12.2020 Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Zlín VOLNÁ MÍSTA Přihláška
10420

SOS - První pomoc při obtížích žáků v 1. - 3. ročníku ZŠ (inkluzivní vzdělávání)

10.12.2020 Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Zlín VOLNÁ MÍSTA, Šablony - Inkluze 8h Přihláška
9920

Rozumět dějinám (České dějiny v 9. - 12. století, románská kultura)

11.12.2020 Mgr. Ivan Bauer Uherské Hradiště VOLNÁ MÍSTA Přihláška
3520

Používám vlastní rozum. Cesty ke kritickému myšlení (čtenářská gramotnost - práce s textem)

14.12.2020 - 15.12.2020 PhDr. Vladimíra Neužilová Zlín VOLNÁ MÍSTA; Šablony 16 h Přihláška