Nabídka vzdělávacích akcí

Kliknutím na název akce zobrazíte její detail ve formátu PDF (*.pdf)

Říjen 2021

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
10121

Práce třídního učitele

19.10.2021 Mgr. Karel Opravil Uherské Hradiště volná místa Přihláška
7521

Pedagogická diagnostika a stimulace vývoje dítěte předškolního věku

20.10.2021 - 21.10.2021 Mgr. Jiřina Bednářová Uherské Hradiště volná místa; dvoudenní akce Přihláška
7821

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro školy a školská zařízení

25.10.2021 Ing. Jan Romaněnko Uherské Hradiště volná místa Přihláška

Listopad 2021

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
9921

Modely problémového chování a možnosti řešení (ZŠ)

1.11.2021 Mgr. Renata Abrahamová Zlín volná místa; Šablony pro ZŠ - Inkluze,8h Přihláška
7921

Speaking Skills and Communication (Jak budovat schopnost komunikace)

2.11.2021 Mgr. Sylvie Doláková Zlín volná místa; Šablony - CJ, 8h Přihláška
10321

Od Mikuláše k Vánocům -hudebně-pohybová dílna

3.11.2021 PhDr. Lenka Pospíšilová Uherské Hradiště volná místa; Šablony - Kult.vyjádření,8h Přihláška
8221

Intervence ve školní třídě (ZŠ, SŠ)

4.11.2021 PhDr. Richard Braun, Ph.D. Praha volná místa Přihláška
8321

Jak komunikovat s rodiči našich žáků

5.11.2021 PhDr. David Čáp, Ph.D. Praha volná místa Přihláška
7721

Průnik do způsobu herecké práce: role - situace - prostor

5.11.2021 - 7.11.2021 Hana Franková - Hniličková
garant: Mgr. Stanislav Nemrava
Uherské Hradiště volná místa; Šablony OSR (ZUŠ,ZŠ,SŠ,SVČ) Přihláška
8421

Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání

9.11.2021 PaedDr. Zdeněk Martínek Zlín volná místa Přihláška
8521

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ

10.11.2021 PaedDr. Zdeněk Martínek Uherské Hradiště volná místa Přihláška
8621

Rozumět dějinám (I. Meziválečné období; II. Klasicismus v Čechách)

10.11.2021 Mgr. Ivan Bauer Uherské Hradiště volná místa Přihláška
8721

Hospitační a kontrolní činnost ředitele školy a školského zařízení

11.11.2021 Mgr. Miloslav Hubatka Zlín volná místa Přihláška
8821

Rodič a učitel - spolu nebo proti sobě? - webinář

12.11.2021 PhDr. Lidmila Pekařová on-line WEBINÁŘ; volná místa Přihláška
8921

Všeho s mírou aneb jak nevyhořet

18.11.2021 Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková Zlín volná místa; Šablony OSR, 8h Přihláška
6821

Financování nepedagogických pracovníků ve školství - webinář

22.11.2021 Ing. Petra Schwarzová on-line WEBINÁŘ; volná místa (přeloženo z 4.10.2021) Přihláška
9021

Škola moderní didaktiky

23.11.2021 Mgr. Robert Čapek, Ph.D. Uherské Hradiště volná místa; Šablony - OSR, 8h Přihláška
9221

Předčtenářská gramotnost a její rozvoj u dětí předškolního věku - webinář

25.11.2021 - 26.11.2021 PaedDr. Iva Tomášková on-line WEBINÁŘ; Šablony ČG Přihláška
9121

Když se v matematice nedaří (intervence a stimulace matematických dovedností a schopností)

25.11.2021 Mgr. Jiřina Bednářová Olomouc volná místa; Šablony MG Přihláška
6921

Anglická gramatika - efektivní metody pro žáky 1. stupně ZŠ

26.11.2021 Mgr. Sylvie Doláková Kyjov volná místa; Šablony CJ - 8h (přeloženo ze 7.10.2021) Přihláška
9321

Specifické poruchy učení v hodinách cizího jazyka (ZŠ)

29.11.2021 Mgr. Renata Abrahamová Uherské Hradiště volná místa Přihláška
10520

Hry pro pedagogy vhodné pro práci s třídními kolektivy

30.11.2021 Mgr. Iva Burešová Uherské Hradiště 8 h Přihláška
7421

Alternativní zdroje financování ve školství - webinář

30.11.2021 Ing. Petra Schwarzová on-line WEBINÁŘ; volná místa; (přeloženo z 18.10.2021) Přihláška

Prosinec 2021

Číslo Název akce Termín Lektor Místo konání Poznámka  
9521

Efektivní učení a rozvoj paměti

1.12.2021 Mgr. Oldřich Růžička Zlín volná místa; Šablony OSR Přihláška
9621

Literatura a film

7.12.2021 Mgr. Jarmila Sulovská Zlín volná místa Přihláška
9721

Školní zralost a zápis do školy

8.12.2021 Mgr. Jiřina Bednářová Kyjov volná místa Přihláška
10221

Nová informatika v příkladech (pro 1. stupeň ZŠ)

10.12.2021 - 15.12.2021 Mgr. Karla Stránská Uherské Hradiště volná místa; Šablony- ICT, 8h Přihláška
10421

Fond kulturních a sociálních potřeb - webinář

13.12.2021 Ing. Petra Schwarzová on-line webinář; volná místa Přihláška
9821

Matematické činnosti na 1. stupni ZŠ

14.12.2021 PaedDr. Iva Tomášková Uherské Hradiště volná místa; Šablony MG Přihláška
10021

Kritéria školní zralosti. Odklad školní docházky a zápis do 1. třídy.

16.12.2021 Mgr. Lenka Bínová Zlín volná místa Přihláška